Aanpak

Chronic Disease & Nutritional Dysbalance

Vandaag zijn chronische gezondheidsaandoeningen zo gewoon geworden dat de meeste mensen niet meer weten wat het is om in uitstekende gezondheid te zijn. En als we ons niet op ons best voelen, kunnen we ook niet op ons best zijn.

In werkelijkheid kunnen veel chronische gezondheidsaandoeningen voorkomen worden. Ze zijn het resultaat van jarenlange slechte eetgewoonten, tekort aan beweging en/of langdurige blootstelling aan stress. Leidinggevende gezondheidsorganisaties zijn er van overtuigd dat door terug te keren naar een gezondere levensstijl –door de juiste nutriënten te consumeren, actief te worden en te leren omgaan met de stressoren in het leven — veel van deze aandoeningen kunnen worden voorkomen of, onder controle gehouden kunnen worden. De oplossing lijkt zo eenvoudig en toch neemt de incidentie van chronische ziekten in een alarmerend tempo toe.

Treat & Repair

De meeste ziekten, chronisch of niet, zijn geassocieerd met een nutritioneel onevenwicht. Dit onevenwicht kan zowel oorzaak als gevolg zijn van de ziekte. Vaak houden ze elkaar in stand door een vicieuze cirkel.

Dit kan door een professionele gezondheidsdeskundige aangepakt worden. Metagenics biedt wetenschappelijk onderbouwde concepten om het nutritionele evenwicht te herstellen.