12 okt 2022

United by Planet

Wij geloven dat het de verantwoordelijkheid van elk bedrijf is om na te denken over zijn impact op de wereld en deze positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door toonaangevende kwaliteitsformules te ontwikkelen die niet schadelijk zijn voor ons milieu. Daarom doen wij extra inspanningen om onze faciliteiten te controleren, onze processen te verfijnen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Auteur:Metagenics

De milieucriteria van de B Corp-certificering houden rekening met onze inzet voor: milieubeheersystemen, energie-, water- en afvalvermindering, recyclinginspanningen, vermindering van broeikasgasemissies, productverpakking, ethische productiepraktijken, relaties met ethische leveranciers en vermindering van onze verplaatsingen en woon-werkverkeer. Deze toepassingen hebben een enorme impact in de hele organisatie. Met de intentie om ons elke drie jaar opnieuw te certificeren, houden we onszelf verantwoordelijk voor onze impact op deze gebieden– dit dankzij voortdurende verbeteringsprocessen in onze organisatie.

Het bouwen van kwaliteitsformules hoeft niet ten koste te gaan van ons land, water, lucht of dierenlevens. De planeet van morgen is ons kostbaarste bezit.

Wij doen er alles aan om een betere toekomst voor onze planeet te creëren door onszelf hogere normen op te leggen en ons wettelijk te verbinden tot de impact die wij op de planeet hebben. Dit heeft een structurele impact in onze organisatie. Zo ruilen we plastic om voor karton om onze verpakkingen op te vullen, bekijken we om het aantal zonnepanelen op onze daken te vergroten en zoeken we voortdurende naar andere groene manieren om energie op te wekken. We werken aan een groen wagenpark en zorgen voor elektrische oplaadpunten voor de elektrische wagens van onze medewerkers. We betrekken zwaartekracht – waar mogelijk – bij onze productieprocessen in plaats van elektriciteit of mankracht. En zit nog veel meer in de pijplijn. De officiële B Corp certificering is een stempel op ons proces om voortdurend onze impact op de wereld en de gezondheidszorg als geheel te verbeteren.

Bij Metagenics nemen we onze verantwoordelijkheid bij de zorg voor het milieu en het minimaliseren van onze impact erop, omdat we weten dat de planeet van morgen onze meest kostbare bron is.
B CORP CERTIFICERING

Wat betekent dit voor ons?

Deze B Corp certificering is voor ons een onafhankelijk en wettelijk gecontroleerd bewijs dat we bij Metagenics echt geven om onze missie om mensen te helpen een gelukkiger leven te leiden.