15 feb 2019

Het belang van een hoge biobeschikbaarheid

Kiezen voor ingrediënten met een hoge biobeschikbaarheid is niet alleen belangrijk voor een goede absorptie door het lichaam, het vermijdt ook het optreden van eventuele ongemakken.

Auteur:Metagenics Academy

De vorm van het mineraal is cruciaal

Anorganische mineraalzouten, zoals sulfaten, carbonaten en oxiden, hebben een heel lage biologische beschikbaarheid. Ze zijn heel moeilijk oplosbaar en wanneer ze toch oplossen in de maag, dissociëren ze in een zout en het mineraal (geladen ion) kan de maagwand irriteren of kan binden met andere nutriënten om zo onoplosbare en onopneembare verbindingen te vormen. Er ontstaat een elektrolytisch onevenwicht dat in de darmen kan leiden tot irritatie en tot een verminderde opname van nutriënten in het lichaam. Door te kiezen voor organische mineraalzouten die goed oplosbaar zijn zoals citraten, fumaraten en glycerofosfaten of voor chelaten die niet dissocieren in de maag (bv. bisglycinaten) kan een optimale absorptie bekomen worden.

Anorganische versus Organische vormen
Anorganische vormen in vergelijking met Organische vormen
Kijk nooit alleen naar de dosering van een nutriënt maar ga steeds na in welke vorm het nutriënt aangeleverd wordt

Bij anorganische mineraalvormen wordt de dosering vaak heel hoog gezet opdat het lichaam een voldoende hoeveelheid zou kunnen opnemen. Dit verhoogt echter het risico op nevenwerkingen. Door gebruik te maken van organische mineraalvormen (hoge biobeschikbaarheid) hoeft dit niet te gebeuren en kan de dosering geoptimaliseerd worden naargelang het beoogde effect. We spreken in dat geval over een correcte, juiste dosering van het nutriënt. Metagenics engageert zich om enkel organische mineraalzouten of chelaten te gebruiken in zijn producten.

Producten met hoge biobeschikbaarheid

Metagenics engageert zich om enkel organische mineraalvormen te gebruiken.